Exclusieve boomvormen

Ons verhaal

Duurzaam geworteld

Duurzaam geworteld. Deze woorden drukken kernachtig de twee pijlers uit waar ons bedrijf in uitblinkt.

Duurzaam is een breed begrip. Voor ons betekent duurzaam ondernemen: 'Ondernemen met gebruik van de omgeving, bodem, lucht, water en energie. Het evenwicht tussen deze elementen wordt daarbij zo min mogelijk verstoord.'

Duurzaam ondernemen doen wij onder meer door bij de start van iedere teelt een bodembalansanalyse uit te voeren. Aan de hand van de resultaten brengen wij de mineralen in balans en vullen de organische stof aan. Hiervoor gebruiken wij vooraf op maat gemaakte compost. Een bodem met een juiste balans tussen mineralen en met de aanwezigheid van humus en organische stof, zorgt voor een goede en gezonde teelt. Tijdens de teelt wordt dit systeem nauwlettend in de gaten gehouden.

Het tussen de bomen gezaaide gras, samen met de suikers welke door de boomwortels afgegeven worden, zijn voedingbronnen voor het bodemleven. De boom wordt op een natuurlijke wijze sterker gemaakt, waardoor deze beter bestand is tegen ziekten en plagen. De noodzaak om chemische middelen in te zetten wordt daardoor minimaal.

Het uiteindelijke doel is de bomen op een natuurlijke manier te laten groeien, waarmee ze een hoogwaardige kwaliteit krijgen. Hierbij kan voortdurende aandacht voor de algehele leefomgeving niet ontbreken.

GreenCentre Oirschot

Samen met zeven andere kwekers uit de omgeving van Oirschot zijn wij een samenwerking gestart met de naam GreenCentre Oirschot.
Oirschot heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de meest dynamische boomteeltgebieden van Nederland. De grond in de regio Oirschot vormt een goede basis voor de teelt van struiken, siergewassen en bomen met een mooi sterk wortelgestel. Met de zes kwekers van Greencentre Oirschot kunnen we onze afnemers gezamenlijk een compleet pakket boomkwekerijproducten leveren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: greencentre-oirschot.nl.