Exclusieve boomvormen

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacaybeleid Boomkwekerij Johan van Overbeek B.V.

Onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Boomkwekerij Johan van Overbeek B.V., Schansstraat 18, 5688 NC Oirschot, KvK: 17100675.

Versie: september 2018

Boomkwekerij Johan van Overbeek B.V. is een commercieel bedrijf wat zich richt op het verkopen van bomen. Dit doen wij onder meer via de website www.leiboom.nl. U kunt anoniem onze website bezoeken. Wij verzamelen analytische gegevens, maar deze zijn niet te herleiden naar een individueel persoon. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig uw heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie/offerte.

Persoonsgegevens

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij verwerken deze daarom zorgvuldig en in een beveiligde omgeving. Daarbij houden wij ons aan de eisen vanuit de privacy wetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • webbezoekers eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • u de mogelijkheid te bieden in te loggen voor inzage in voorraad en prijzen.
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
 • het achterhalen van onrechtmatige gedragingen.
 • het verzenden van onze nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres
 • technische browserinformatie;
 • overige persoonsgegevens die u actief, telefonisch of in correspondentie, verstrekt.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Meer informatie of inzage cq. wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u inzage in uw gegevens of deze wijzigen, neem dan contact met ons op.
Telefoon:            +31(0)499 575078
Maandag tot en met vrijdag van 7:45 – 16:45 uur
E-mail:                  info@leiboom.nl
Post:                      Boomkwekerij Johan van Overbeek B.V.
Schansstraat 18
5688 NC Oirschot (Nederland)

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, om zich zo adequaat te identificeren. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder in geval van klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018